barn vid solförmörkelse

Astronomins dag

Alla är välkomna när astronomerna på Linnéuniversitetet firar Astronomins dag och natt i Växjö med populärvetenskapliga föredrag och aktiviteter för barn i skolåldern.

Var Sal D1136, hus D, på Linnéuniversitetet i Växjö
När Kl 15.00-18.00, lördag 29 september 2018

Aktiviteter

Kl 15.00-18.00 Aktiviteter för alla barn i skolåldern, till exempel bygg en satellit eller en raket, vandra i solsystemet med Alex eller skapa en stjärnkarta

Populärvetenskapliga föredrag

Kl 15.15-15.45 Alexander Gustafsson, adjunkt i fysik, Linnéuniversitetet
Från atomer till galaxer

Kl 16.15-16.45 Yvonne Becherini, docent i fysik, Linnéuniversitetet
Astronomi och astrofysik med vatten-Tjerenkov-partikeldetektorer

Kl 16.45-17.00 Yvonne Becherini, docent i fysik, Linnéuniversitetet
Besök vid de två prototyptankarna som tillhör forskningsprojektet ALTO på campus

Kl 17.15-17.30 Simon Holmström, gymnasielärare i naturvetenskap, Katedralskolan
Astronomiundervisning på gymnasiet – möjligheter och utmaningar

Arrangörer

Kontakt

Yvonne Becherini, docent i fysik

Hus D, Växjö Yvonne Becherini Lägg till i din kalender