Avslutningshögtid för design-, kultur-, och musikutbildningar

Den 1 juni 2018 erbjuds en gemensam avslutningshögtid för de studenter som avslutar sina studier vårterminen 2018 på Designprogrammet med inriktning hållbarutveckling, Design Master, Kulturledarprogrammet och Musikproduktionsprogrammet.

13.30 Samling/ Ingång
13.45 Musik
13.50 Gunlög Fur inleder med att hälsa välkomna och tal från fakulteten.
14.05 Musik
14.10 Inledande ord av programansvarig kulturledare följt av utdelning av kandidatnålar
14.25Musik
14.30 Inledande ord av programansvarig musikproduktion följt av utdelning av kandidatnålar
14.45 Musik
14.50 Inledande ord av programansvarig design följt av utdelning av kandidatnålar
15.05 Avslutande tal, tack och hej
15.20 Musik

Leonardo, F-huset, Växjö Lägg till i din kalender