Avslutningshögtid för Freds- och utvecklingsprogrammet

Välkomna för avslutningshögtid för Freds- och utvecklingsprogrammet!