Avslutningshögtid för Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys

Välkomna till avslutningshögtid för Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys!