Avslutningshögtid för Internationella samhälls­vetar­programmet, inriktning globala studier

Välkomna på avslutningshögtid för Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier!