Avslutningshögtid för Personal och Arbetsliv

Välkomna till avslutningshögtid för Personal och Arbetsliv!