Avslutningshögtid för Sociologiprogrammet

Välkomna på avslutningshögtid för Sociologiprogrammet!