Avslutningshögtid för Socionomprogrammet

Välkomna på avslutningsceremoni för Socionomprogrammet i Växjö!