läsande barn i träd

Barn som medlar och tolkar inom skola, socialtjänst och sjukvård

Forskning visar att behovet av professionella tolkar är svårt att tillgodose i ett allt mer flerspråkigt Sverige. Personal måste därför många gånger hitta andra lösningar.

För att stärka området har vi i projektet "Barn och andra anhöriga som tolkar och medlar" kartlagt hur personal inom offentlig verksamhet hanterar kommunikationen med personer som har svårt att göra sig förstådda och ta till sig information på svenska. I dagens presentation diskuteras resultaten av studien ur barn- familj och samhällsperspektiv och vi ställer oss särskilt frågan hur kommunikationen löses inom skolan.

Medverkande

Kristina Gustafsson och Petra Höglund, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Om seminarieserien

Centrum för kultursociologis seminarieserie Skolan i det mångkulturella samhället presenterar aktuell forskning kring mångkulturella skolmiljöer och interkulturella perspektiv på undervisning. Seminariet välkomnar forskare, lärarutbildare och yrkesverksamma lärare som intresserar sig för dessa frågor.

Dacke, Växjö och Bruunska 24, Kalmar Åsa Trulsson Lägg till i din kalender