UB Kalmar

Bedrägliga och lågkvalitativa tidskrifter – seminarium

Ted Gunnarsson från Universitetsbiblioteket diskuterar hur du kan identifiera dessa tidskrifter och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Välkommen att ställa frågor och dela med dig av dina egna erfarenheter!

I samband med att open access-publicering har blivit mer utbrett har det tyvärr uppstått mindre nogräknade förlag som tar emot publiceringsavgifter utan att erbjuda författaren någonting i gengäld. Oftast saknas ett seriöst peer review-förfarande och tidskrifterna indexeras sällan i välkända databaser.

Arrangemanget är öppet för alla anställda och studenter vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan. Du är välkommen att ta med egen fika. Ibland spelar vi in sessionerna via Zoom. Vid dessa tillfällen nämns detta i början av arrangemangen.

För mer information om detta och kommande arrangemang samt möjlighet att lägga till kalenderhändelse för arrangemanget se: lnu.se/ub-seminarier

Välkommen!

Zoom https://lnu-se.zoom.us/j/350483376

Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö och via Zoom Ted Gunnarsson Lägg till i din kalender