Responsive header image
Seminarium

Bedrägliga och lågkvalitativa tidskrifter

I samband med att open access-publicering har blivit mer utbrett har det tyvärr uppstått mindre nogräknade förlag som tar emot publiceringsavgifter utan att erbjuda författaren någonting i gengäld. Oftast saknas ett seriöst peer review-förfarande och tidskrifterna indexeras sällan i välkända databaser.

Ted Gunnarsson från Universitetsbiblioteket diskuterar hur du kan identifiera dessa tidskrifter och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Välkommen att ställa frågor och dela med dig av dina egna erfarenheter!

Du kan delta på plats i Kalmar eller Växjö, men även från din egen dator via mötesverktyget Zoom. Varje arrangemang har en unik Zoom-länk, se nedan för aktuell länk.

https://lnu-se.zoom.us/j/350483376

Arrangemanget är öppet för alla anställda och studenter vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan. Du är välkommen att ta med egen fika. Ibland spelar vi in sessionerna via Zoom. Vid dessa tillfällen nämns detta i början av arrangemangen.

Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö och via Zoom - https://lnu-se.zoom.us/j/350483376 Lägg till i din kalender