konst vid Växjösjön
- Heldag

”Berätta för livet!” Nationell konferens - Call for Proposals

Vad spelar berättelser för roll för vård och hälsa? Och vad kan humaniora, medicin och samhällsvetenskap lära av varandra? "Berätta för livet!" är temat för den nationella konferens i Växjö om narrativ medicin och personcentrerad vård.

Konferensen kommer att innebära en unik träffpunkt för forskare från humaniora, samhällsvetenskap och medicin, och praktiker inom vården. 

Keynote-föreläsare: Deepthiman Gowda, Columbia University Fredrik Svenaeus, Södertörns högskola 

Vi välkomnar proposals för 20-minuters presentationer eller posters inom alla ämnesområden som berör hälsa och existens, medicinsk humaniora, medicinhistoria, narrativ medicin samt sociala och kulturella perspektiv inom vård och hälsa.

Konferensspråk är svenska. Proposals skall innehålla:

  • Titel
  • Typ av presentation – muntlig eller poster
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (institution, avdelning el motsvarande, samt adress och email)
  • Abstrakt (max 300 ord)

Proposals skickas till Mariah Larsson, Ulrica Hörberg och Marie Eriksson senast den 30 april 2018. mariah.larsson@lnu.se ulrica.horberg@lnu.se marie.eriksson@lnu.se

Konferensen hålls i anslutning till Region Kronobergs kvalitetsvecka och anordnas av styrgruppen för Hälsa, humaniora och medicin, som är ett samarbete mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Samverkan har sin grund i ämnesområdet Medical humanities, som bland annat handlar om ett helhetsperspektiv på vård och hälsa, medicinsk etik, kunskapssyn, socialmedicinska frågor, sjukdomsbegrepp, existentiella frågor, berättande och tolkande, och professionell hållbarhet

- Heldag Konserthuset, Växjö Lägg till i din kalender