bokmässan
- Heldag

Linnéuniversitetet på Bok & Bibliotek 2018

Den 27-30 september 2018 är det åter dags för Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg, en av de största återkommande kulturella händelserna under hela året. Och Linnéuniversitetet kommer naturligtvis att vara där även denna gång. Vi finns i monter B04:70. Välkommen att hälsa på oss!

Torsdag 27 september

Kl. 10.05-10.20
En ljusnande framtid för humaniora
Medverkande: Anna Sofia Rossholm, Isak Hammar
Plats: Forskartorget
I två nya rapporter analyserar tankesmedjan Humtank hur arbetslivsanknytning och nya utbildningsformer påverkar humanistens framtida samhällsroll. Resultaten visar att humanisters generiska kompetenser behöver synliggöras såväl inom som utanför akademin.
Arrangör: Humtank

Kl. 11.00-11.45
Bergman och skrivandets dämon
Jan Holmberg, Anna Sofia Rossholm, Kerstin Brunnberg
Plats: Miniseminarium
Ingmar Bergman var en skrivande människa, som ständigt författade manus, pjäser, böcker, artiklar, dagböcker, brev och andra meddelanden till omvärlden. Paradoxalt nog misstrodde han språket, i synnerhet det skrivna. I sin bok "Författaren Ingmar Bergman" koncentrerar sig filmvetaren Jan Holmberg på den geniförklarade regissörens författarskap. Han samtalar med Anna Sofia Rossholm, lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet och författare till "Ingmar Bergman och den lekfulla skriften", där hon betonar lekfullhetens betydelse för Bergmans kreativa skrivande. Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist.
Arrangörer: Norstedts och Linnéuniversitetet

Kl. 12.00-12.20
Från studier till arbete
Anna Sofia Rossholm och Isak Hammar
Plats: Monter B06:62
Ny rapport från tankesmedjan Humtank om arbetslivsanknytning i dagens humaniorautbildning.
Arrangör: Humtank

Kl. 13.00-13.20
Mellan hat och hopplöshet: analys av diskussioner på ett av Internets mest avskydda forum
Emma Ricknell
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70
Begreppet electronic tribes (elektroniska stammar) används för att analysera informella grupperingar online där deltagarna samlas kring ett gemensamt syfte, delar information och kommunicerar. 4chan är ett internationellt, anonymt och öppet nätforum som sammankopplas med alternativhögern, högerextremism, utbrett kvinnoförakt och trollkultur. Deltagarna samlas kring uttryck i text och bild av hat, misstro och ilska. Samtidigt visar analysen att det finns utrymme för ytterligare uttryck, främst utbredd hopplöshet och osäkerhet men även ifrågasättande av både hatet och uppgivenheten. Emmas forskning visar 4chans användare inte bör ses som en enhetlig grupp hatande troll, och visar vikten av djupgående analyser av även de mest stötande nätforumen.

Kl. 14.00-14.20
Folkbibliotek och öppna data – möjlighet med politiska implikationer
Arwid Lund
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70
Öppna data för folkbibliotek skulle kunna vara att öppna upp kommundata för att förmedla som öppen resurs. Här ryms spännande politiska diskussioner för en fördjupad demokrati. Folkbibliotekens lokala förankring skapar möjlighet för lokalsamhället och nya användargrupper.

Kl. 15.00-15.20
Vad är hemligheten bakom Ingmar Bergmans kreativitet?
Anna Sofia Rossholm
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70

Boken Ingmar Bergman och den lekfulla skriften av Anna Sofia Rossholm handlar om hur Bergman arbetar fram sina berättelser från anteckningar till färdiga manus. Rossholm menar att nyckeln till Bergmans kreativa skrivande är lekfullheten. Leken finns i skrivandets nu, i inlevelsen med påhittade karaktärer och i glidningar mellan fiktion och verklighet.

Kl. 15.30-15.50
Mellan hat och hopplöshet: analys av diskussioner på ett av Internets mest avskydda forum
Emma Ricknell
Plats: Mediescenen
Begreppet electronic tribes (elektroniska stammar) används för att analysera informella grupperingar online där deltagarna samlas kring ett gemensamt syfte, delar information och kommunicerar. 4chan är ett internationellt, anonymt och öppet nätforum som sammankopplas med alternativhögern, högerextremism, utbrett kvinnoförakt och trollkultur. Deltagarna samlas kring uttryck i text och bild av hat, misstro och ilska. Samtidigt visar analysen att det finns utrymme för ytterligare uttryck, främst utbredd hopplöshet och osäkerhet men även ifrågasättande av både hatet och uppgivenheten. Emmas forskning visar 4chans användare inte bör ses som en enhetlig grupp hatande troll, och visar vikten av djupgående analyser av även de mest stötande nätforumen.

Kl. 16.00-16.20
Att skriva barn- och ungdomslitteratur
Helene Ehriander
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70

Presentation av boken Att skriva barn- och ungdomslitteratur bokens författare Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Kl. 16.40-17.00
Folkbibliotek och öppna data – möjlighet med politiska implikationer
Arwid Lund
Plats: Biblioteks- och berättarscenen
Öppna data för folkbibliotek skulle kunna vara att öppna upp kommundata för att förmedla som öppen resurs. Här ryms spännande politiska diskussioner för en fördjupad demokrati. Folkbibliotekens lokala förankring skapar möjlighet för lokalsamhället och nya användargrupper.

Fredag 28 september

Kl. 9.30-9.50
Kvalitet, hälsa och livsstil – vilka är sambanden? 
Stefan Lagrosen
Plats: Mat, hälsa och livsstilsscenen

Hur håller man sig frisk i ett stressigt arbetsliv? Och hur påverkas kvaliteten i våra jobb av vår hälsa – och vice versa? Forskning visar på samband mellan kvalitet, hälsa och livsstil. Föreläsningen handlar om hur arbetet och livsstilen kan bli en källa till livskvalitet.

Kl. 11.00-11.20
Presention av boken Feministisk Fantastik
Helene Ehriander och Maria Nilson
Plats: Biblioteks- och berättarscenen

Kl. 11.00-11.30
Hur ska vi modernisera offentlighetsprincipen?
Mats Amnell, projektledare för Offentlighetsjouren. Moderator: Daniel Wiklander, redaktör Scoop
Scen Grävscenen, F-hallen Monternummer F00:02
Sverige har världens äldsta offentlighetsprincip. Utan den skulle vi helt sakna insyn i hur offentlig makt hanteras. Men äldst är inte bäst. Medan andra länder ökat allmänhetens insyn har Sverige gått åt motsatt håll. Idag kan korruption och brott döljas med sekretess. I massor av offentligt finansierad verksamhet saknas insynsmöjlighet. Det är inte acceptabelt. Genom att lära av andra kan vi vända utvecklingen.

Kl. 12.00-12.20
Förändringsprocesser i stora organisationer
Daniel Ericsson
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70
Vad kostar de? Hur lång tid tar de? Och hur gör man?

Kl. 12.30-12.50
Humaniora i förändring
Anna Sofia Rossholm och Isak Hammar
Digital humaniora, tvärvetenskapliga program och distanskurser har förändrat humaniora – men hur? Ny rapport från Humtank.
Arrangör: Lunds universitet

Kl. 13.00-13.20
Göra film istället för att skriva uppsats? Millenniebarnen börjar högskolan
Anna Sofia Rossholm och Beate Schirrmacher
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70

Hur kommer högskolans skriftkultur påverkas när en generation som växt upp med youtube och ipads börjar högskolan? Hur kommer pedagogik och undervisning i media förändras? Och kan milleniebarnens kunskap tillvaratas och integreras i högskolans praxis?

Kl. 13.00-13.45
Hur mår journalistiken efter valet?
Annelie Frank, projektledare Faktajouren, Peder Carlqvist, journalist och kursledare Fojo, Hanna Andersson, projektledare Demokratijouren, Marika Griehsel, journalist och projektledare Fojo. Moderator: Kersti Forsberg, verksamhetschef Medieinstitutet Fojo.
Scen: F5
Var 2018 års valrörelse hårdare, fulare och mer ohederlig än tidigare valrörelser? Var den journalistiska bevakningen mer polariserad och partisk än tidigare? Vad betydde sociala medier för tonen och nivån? Hur klarade medierna sitt uppdrag som granskare av den information som spreds under valrörelsen? Hur stod journalister och redaktioner emot hat och hot? Ett interaktivt seminarium där publiken deltar i omröstningar om bland annat självcensur, trakasserier och påverkanskampanjer, där resultatet jämförs med vad som sägs på scen och vad som tidigare framkommit.

Kl. 14.00-14.20
Kvalitet, hälsa och livsstil – vilka är sambanden
Stefan Lagrosen
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70

Hur håller man sig frisk i ett stressigt arbetsliv? Och hur påverkas kvaliteten i våra jobb av vår hälsa – och vice versa? Forskning visar på samband mellan kvalitet, hälsa och livsstil. Föreläsningen handlar om hur arbetet och livsstilen kan bli en källa till livskvalitet.

Kl. 15.00-15.20  
Litteratur som ögonöppnare – feministisk fantastik
Maria Nilson och Helene Ehriander
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70

Maria Nilson och Helene Ehriander presenterar sin senaste bok Feministisk Fantastik som Emma Tornborg också medverkat i där texter som på olika sätt ifrågasätter och belyser normer och stereotyper presenteras.

Kl. 16.30-16.45
Tongivande entreprenörskap – Opera på småländska
Daniel Ericsson
Plats: Forskartorget

Vad kännetecknar de organisatoriska processer som gör entreprenörskap på kulturens område möjligt, men som samtidigt också begränsar det? Etableringen av företaget Smålandsoperan ger insikter i det tongivande entreprenörskapets typiska organiseringsrepertoar.

Lördag 29 september

Kl. 9.15-9.30
Musik + Våld = Sant?!
Beate Schirrmacher
Plats: Forskartorget

Kan vi använda litteratur som redskap för att möta dagens globala utmaningar? Kan romaner som förknippar våld och musik lära oss att stå ut med det motsägelsefulla utan att tränga bort det? Om vi lär oss att sätta ord på motsägelsefulla sammanhang krymper utrymmet för populismens enkla svar.

Kl. 12.00-12.15  
Filmarv, mångfald och demokrati
Dagmar Brunow
Plats: Forskartorget

Hur skapas ett filmarv för alla? Dagmar Brunow presenterar resultaten från sitt forskningsprojekt "Den rörliga bildens kulturarv" (VR 2016-2018) där hon studerat hur Svenska Filminstitutet och Brittiska Filminstitutet tillgängliggör sina digitaliserade samlingar för att skapa ett levande kulturarv.

Kl. 12.30-12.50
Ge ett år av ditt liv. Från forskning till dokumentärfilm
Cecilia Jonsson
Plats: Bildberättandescenen

Vad händer om man som forskare på traditionellt forskarvis gjort en studie där man upptäckt en oskriven del av kvinnohistorien och sen snavar över fem timmar unikt smalfilmsmaterial som illustrerar forskningsresultaten? Man gör en dokumentärfilm. Med grund i boken "Pionjärvolontärerna" och ett unikt smalfilmsmaterial gör forskaren Cecilia Jonsson och filmproducenten Niklas Croall dokumentärfilmen "Ge ett år av ditt liv". Cecilia Jonsson berättar om vägen från forskningsstudie till dokumentärfilm.

Kl. 13.00-13.20
Musik + Våld = Sant?!
Beate Schirrmacher
Plats: Linnéuniversitetets monter, monter B04:70

Kan vi använda litteratur som redskap för att möta dagens globala utmaningar? Kan romaner som förknippar våld och musik lära oss att stå ut med det motsägelsefulla utan att tränga bort det? Om vi lär oss att sätta ord på motsägelsefulla sammanhang krymper utrymmet för populismens enkla svar.

 Söndag 30 september

OBS! INSTÄLLT PGA SJUKDOM Kl. 10.55-11.10 OBS! INSTÄLLT PGA SJUKDOM
Förskolan och de nyanlända – ett arbete mot rasism
Åsa Ljunggren, Laurence Delacour och Kristina Gidner

OBS! INSTÄLLT PGA SJUKDOM Kl. 13.30-13.50 OBS! INSTÄLLT PGA SJUKDOM
Förskolan och de nyanlända – ett arbete mot rasism
Åsa Ljunggren, Laurence Delacour och Kristina Gidner

- Heldag Svenska Mässan, Göteborg Lägg till i din kalender