Hus H
Heldag

Byggardagen

Den 28 november 2018 är det åter dags för Byggardagen på Linnéuniversitetet.
Vi startar kl 09.00 med årets tema: Aktuell forskning inom byggteknik vid Linnéuniversitetet
- Från beräkningsmekanik över byggnadsvård till livscykelanalys

Därefter fortsätter vi med den traditionella mässan där ni företag, organisationer och offentliga arbetsgivare inom byggsektorn har möjlighet att möta våra studenter.

Mer om dagen och aktuellt program, se MyCareer
https://mycareer.lnu.se/sv/event/2957

Företag och vill ställa ut? Klicka här:
https://graduateland.com/sv/recruiter/signup/event/2957?_ga=2.7716722.1314923380.1539774746-2141936483.1521707056