CISA konferens
- Heldag

CISA konferens: Prestigelöst samarbete över organisationsgränser

I samverkan med Blåljusstiftelsen, Ambulance Health Research Network – AHRN och Kronobergs regiondag för anestesi, operation och intensiv vård.

23 okt
Tema 1 Likriktade bedömningar oberoende vart patienten söker hjälp AHRN
24 okt
Tema 2 Blåljussamverkan – psykisk ohälsa och suicidprevention
Tema 3 Framtidens anestesi- och operationssjukvård samt intensivvård (Regionsdagen övergår härmed i CISA regi)

Parallella föreläsningar med gemensamma Keynote speakers

CISA Konferens, program 23 - 24 oktober.pdf

Anmälan till CISA-konferensen

Deltar:
Vill du prenumerera på nyheter från CISA?

Du har fyllt i följande: 

Namn:
Organisation:
E-post:
Deltar:
Prenumerera på våra nyheter:

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.

- Heldag Campus Växjö Lägg till i din kalender