CISA konferens
- Heldag

CISA konferens: Prestigelöst samarbete över organisationsgränser

I samverkan med Blåljusstiftelsen, Ambulance Health Research Network – AHRN och Kronobergs regiondag för anestesi, operation och intensiv vård.

23 okt
Tema 1 Likriktade bedömningar oberoende vart patienten söker hjälp AHRN
24 okt
Tema 2 Blåljussamverkan – psykisk ohälsa och suicidprevention
Tema 3 Framtidens anestesi- och operationssjukvård samt intensivvård (Regionsdagen övergår härmed i CISA regi)

Parallella föreläsningar med gemensamma Keynote speakers

CISA Konferens, program 23 - 24 oktober.pdf

Anmälan till CISA-konferensen

Deltar:
Vill du prenumerera på nyheter från CISA?

Du har fyllt i följande: 

Namn:
Organisation:
E-post:
Deltar:
Prenumerera på våra nyheter:

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

- Heldag Campus Växjö Lägg till i din kalender