Universitetskajen

Det stadsintegrerade universitet i Kalmar – ett modernt universitet i staden

En vision 2008 blir verklighet 2021 då Linnéuniversitets samlade lokalisering på Universitetskajen ska stå klar att inviga. Målet är att skapa en god fysisk kunskapsmiljö och attraktiva mötesplatser till nytta för utbildning, forskning och vid samverkan med det omgivande samhället.

Christel Olsson, huvudprojektledare för Universitetskajen, Linnéuniversitetet gästar FHL:s seminarieserie och redogör för viktiga milstolpar och erfarenheter på vägen till förverkligandet av ett stadsintegrerat universitetet vid Universitetskajen.

Datum: 19 oktober
Tid: 13:00-13:40
Plats: N2007 (Västergård)
Föredraget är på svenska med bilder på engelska.

N2007, Västergård, Smålandsgatan 26E, Kalmar Lägg till i din kalender