bokplanta

Dialogseminarium för Skog- och träcentrum syd

Välkommen att höra hur Skog- och träcentrum syd har tänkt arbeta framöver, samt komma med synpunkter om hur vi kan utveckla aktiviteter tillsammans.

Skog- och träcentrum syd är ett samarbetsprojekt mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv med syftet att kraftsamla kompetenser inom södra Sveriges skogsnäring. Vi arrangerar två dialogseminarier i Småland under hösten 2018.

  • Måndag 3 december kl 10-12 på Träcentrum i Nässjö, skyltat "dialogseminarium"
  • Tisdag 4 december kl 10-12 på Mönsteråsgymnasiet i Mönsterås

Vi avslutar med gemensam lunch.

Antalet platser är begränsat till 20 personer per tillfälle. Anmäl dig via e-post till rikard.jakobsson@lnu.se senast torsdag 29 november. Ange ditt namn och vilken ort du anmäler dig till.

Mer om dialogseminarierna

Dialogseminarierna är en möjlighet för oss att dels berätta hur vi har tänkt arbeta framöver, dels få in synpunkter från er i näringslivet om hur vi kan utveckla aktiviteter kring följande frågeställningar:

  1. System för mentorskap och praktik
  2. Utarbeta en förbättrad struktur för erfarenhetsutbyte mellan universitet och företag, men även mellan företag
  3. Formalisera en testbädd för idéer kring strukturer som underlättar tillämpad forskning på företagen

Vi kommer att fånga upp era idéer och förslag genom dialog och kortare gruppövningar, och gör sedan en skriftlig sammanställning.

Välkommen!

Mönsteråsgymnasiet, Mönsterås Rikard Jakobsson Lägg till i din kalender