Disputation i kemi: Emma Ahlstrand

Disputation i kemi: Emma Ahlstrand

Titel: Metal ions in life: towards accurate computer-aided studies of protein-ion interactions
Ämne: Kemi
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 16 mars 2018 kl 09.30
Plats: N2007, Norrgård 4, Kalmar
Opponent: Prof. Maria João Ramos, University of Porto, Portugal
Betygsnämnd: Docent Mikael Lund, Lunds universitet, professor Francesca Mocci, Universitetet i Cagliari, professor Lubomir Rulišek, Institutet för organisk kemi och biokemi (IOCB) i Prag
Handledare: Docent Ran Friedman
Ordförande: Professor Sven Tågerud, Linnéuniversitetet
Spikning: Fredagen den 23 februari kl. 09.00 på UB och kl 9.30 i Pelarsalen, Norrgård, Kalmar.

N2007, Norrgård, Kalmar Lägg till i din kalender