Disputation i psykologi: Helena Gunnarsson

Disputation i psykologi: Helena Gunnarsson

Titel: The influence of different pain states on pain perception and cognitive functions
Ämne: Psykologi
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Fredagen den 15:e juni kl. 10.00
Plats: sal Myrdal, hus K, campus Växjö
Opponent: Professor Håkan Olausson, Linköpings universitet
Betygsnämnd: Seniorprofessor Abdul Mohammed, Linnéuniversitetet, docent Per Johnsson, Lunds universitet, docent Marie Gustafsson Sendén, Stockholms universitet
Ordförande: Docent Andrejs Ozolins, Linnéuniversitetet
Handledare: Docent Jens Agerström, Linnéuniversitetet
Spikning: Torsdagen den 17:e mars kl. 10.00, UB campus Växjö.

sal Myrdal, hus K, campus Växjö Lägg till i din kalender