Disputation i psykologi: Thomas Nordström

Disputation i psykologi: Thomas Nordström

Titel: Measures that matter: facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology
Ämne: Psykologi
Fakultet: Fakulteten för hälsa- och livsvetenskap
Datum: 2018-11-30, kl. 13.15
Plats: Sal Wicksell, hus K, campus Växjö

Opponent: Professor Dave L. Edyburn, University of Central Florida
Ordförande: Professor Jens Agerström, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Professor Viktor Kaldo, Linnéuniversitetet, Docent Jakob Åsberg, Göteborgs universitet, Seniorprofessor Monica Reichenberg, Göteborgs universitet
Gruppsuppleant: Professor Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet
Handledare: Professor Idor Svensson. Linnéuniversitetet

Spikning: 18-11-09, kl 13:00, Universitetsbiblioteket, Växjö

Sal Wicksell, hus K, Växjö Lägg till i din kalender