böcker

Disputation i svenska språket med didaktisk inriktning: Annelie Johansson

Titel: Lärares bedömningsspråk. Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen.
Ämne: Svenska språket med didaktisk inriktning
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Datum: 2018-12-14, kl. 13.15–15.00.
Plats: Sal Weber, hus K, campus Växjö
Opponent: Professor Mats Landqvist, Södertörns högskola
Ordförande: Professor Gunilla Byrman, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Professor emeritus Jan Svensson, Lunds universitet, Ph.D. Lene Storgaard Brok, Professionshøjskolen UCC, Köpenhamn, och professor Kristina Danielsson, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet.
Gruppsuppleant: Professor Ola Agevall, fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Professor Gunilla Byrman, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet

Spikning: Universitetsbiblioteket, Växjö, 20 november kl. 10.00

Sal Weber, hus K, campus Växjö Lägg till i din kalender