böcker

Disputation i svenska språket: Sofia Svensson

Titel: Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal – en studie av identitetskonstruktion
Ämne: Svenska språket
Fakultet: Fakulteten för konst och humaniora
Datum: 2018-12-07, kl. 13.15–15.00
Plats: Sal Homeros, hus F, campus Växjö
Opponent: Docent Charlotte Engblom, Uppsala universitet
Ordförande: Professor Stina Ericsson, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Professor Mathias Broth, Linköpings universitet, professor Ann-Carita Evaldsson, Uppsala universitet, och docent Janus Spindler Møller, Københavns universitet
Gruppsuppleant: Professor Päivi Juvonen, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Professor Stina Ericsson, fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet

Spikning: Universitetsbiblioteket, Växjö, 16 november kl. 10.00

Sal Homeros, hus F, campus Växjö Sofia Svensson Lägg till i din kalender