Böcker

Disputation i pedagogik: Tor Ahlbäck

Titel: Digitala skrivtavlor - till vad, hur och varför? En studie om den digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lärarperspektiv.
Ämne: pedagogik
Fakultet: fakulteten för samhällsvetenskap
Opponent: professor Anders Jakobsson, Malmö universitet
Betygsnämnd: professor Anders D Olofsson, Umeå universitet; docent Päivi Jokela, Linnéuniversitetet; professor Lena Fritzén Linnéuniversitetet
Ordförande: professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet
Handledare: professor Peter Karlsudd, Linnéuniversitetet
Spikning: 28 mars kl 9.30 på UB, campus Växjö

Myrdal Lägg till i din kalender