Crystal Palace

Joseph S.F. Stephens — kolonial aktör och lycksökare

En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien 1860–1869: Lärling, risktagare och entreprenör i en kolonial kontext

Ingemar Gunnarsson studerar i sitt avhandlingsarbete brukspatronen och järnvägsentreprenören Joseph S.F. Stephens (1841–1934). Den brittiskbördige Stephens som 1867 förvärvade godset Huseby utanför Växjö återkom till Sverige efter tio års arbete med järnvägsprojektering på sträckan Bombay-Nagpur i Indien.

Ett särskilt fokus läggs på Stephens väg till etablerad ingenjör, där Indientiden successivt blev till en lärotid genom fältarbete, självstudier och socialt nätverksbyggande.