bild från skogen

Exkursion i skogsskötsel

Kan ökad precision ge en större variation? Välkommen på exkursion i skogsskötsel på Tagels gård utanför Moheda!

SLU, Skogforsk och Linnéuniversitet hälsar dig välkommen på skogsskötselexkursion inom ramen för forskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, FRAS. Tillsammans sammanfattar vi läget för sydsvensk skogsforskning. Under dagen presenterar vi ny forskning och tidigare erfarenheter för framtida skogsskötsel.

Ur programmet

  • Föryngring av tall i södra Sverige.
  • Rätt planta på rätt plats.
  • Blandskog, rekreationsskog, produktionsskog? Röja och gallra för olika mål.
  • Anpassning av skogsskötsel till risk  klimatförändring och skador.

Anmälan och mer info

...finns på Skogforsks webbplats.

Tagel, Moheda Erika Olofsson Lägg till i din kalender