Läsande barn i ett träd

Fantasylitteraturens didaktiska potential i skolans värdegrundsarbete om kulturell mångfald

Under seminariet presenterar Malin Alkestrand sin avhandling "Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete" och dess slutsatser kring fantasylitteraturs didaktiska potential i skolans värdegrundsarbete om kulturell mångfald.

Presentationen inleds med en övergripande presentation av Alkestrands syn på hur fantasylitteratur kan användas i värdegrundsarbetet. Därefter konkretiseras resonemanget med de litterära exempel som presenteras i kapitlet om kulturell mångfald.

Om seminarieserien

Centrum för kultursociologis seminarieserie Skolan i det mångkulturella samhället presenterar aktuell forskning kring mångkulturella skolmiljöer och interkulturella perspektiv på undervisning. Seminariet välkomnar forskare, lärarutbildare och yrkesverksamma lärare som intresserar sig för dessa frågor.

Dacke, Växjö och Bruunska 12, Kalmar Åsa Trulsson Lägg till i din kalender