Från jord till bord

Har du rätt pris? Framgångsvägar för livsmedelsföretag som vill ta vara på möjligheterna till bättre prissättning: MatPLUS-workshop

Den 3 oktober bjuder Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet in till en workshop där vi presenterar resultat från aktuella studier, diskuterar trender, möjligheter och utmaningar för olika typer av livsmedelsföretag från jord till bord.

Rätt pris och genomtänkta prismodeller blir allt viktigare för livsmedelsföretag

I den livsmedelsstrategi som Sveriges regering tog fram 2017 konstateras att marknaden behöver möta konsumenternas förändrade efterfrågan på varor och tjänster. Småland och Öland har många livsmedelsföretag i kedjan från jord till bord, vars framgång till stor del beror på hur de hanterar nya möjligheter och utmaningar på en marknad där det blir allt viktigare att förstå prismodellernas betydelse för vad konsumenter köper. Hur sätter du rätt pris på dina produkter och tjänster?

En förmiddag för kunskap och nya idéer

Denna träff riktar sig till små- och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet och tanken är att vi under cirka tre timmar kommer att ägna oss åt fyra saker:

  1. Gå igenom vad prismodeller är, varför de är viktiga och hur de kan utvecklas för att öka våra intäkter.
  2. Gå igenom hur prissättningen samspelar med affärsmodeller, erbjudanden och hur vi skapar värde för kunderna.
  3. Diskutera trender och goda exempel på strategier för hur företag kan möta utmaningar och ta vara på möjligheter med prissättning i en föränderlig omvärld. Tillexempel hur åtaganden och ersättningar mellan säljare och köpare bestäms över tid.
  4. Fånga upp och diskutera specifika utmaningar och möjligheter kopplade till deltagarnas egna verksamheter. Målet är att alla deltagare ska få med sig nya idéer om hur de kan utveckla sina verksamheter när det gäller affärsmodeller och prissättning. Vad kan ditt företag göra bättre?

Ett program för konkret utveckling i små- och medelstora företag

Denna träff leds av Petter Boye som bland annat forskar om affärsutveckling och samverkan.

Träffen är den tredje i en serie av workshops kallad MatPLUS. Under kommande möten under hösten ska vi även utveckla kunskap om platsens betydelse för utveckling av företag och erbjudanden i livsmedelsbranschen (31/10) samt om hur digitala affärer kan hjälpa oss att behålla och utveckla kundrelationer på distans (28/11).

Sammantaget planerar vi åtta fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till upp-följning och stöd för konkret utveckling sina respektive verksamheter. Work-shopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden.

 Hur skaffar du och ditt företag ny kunskap och nya idéer?

Tid och plats

Den aktuella träffen äger rum på Ekonomihögskolan; Kalmar Nyckel (lokal meddelas senare), Gröndalsvägen 19 i Kalmar den 3 oktober kl 9-12 och för de som önskar avslutar vi kl 12 med gemensam lunch på Kalmar Nyckel till självkostnad.

MatPLUS en del av ett större EU-projekt, Livsmedelsutveckling sydost. Detta EU-projekt innebär att deltagarna står för egen tid och eventuella resor, men i övrigt sker medverkan utan kostnad.

Du är välkommen att kontakta Petter Boye som ansvarar för workshopserien på telefon 0708-444480 eller petter.boye@lnu.se om du har frågor kring medverkan och kommande möten.

Anmälan

Anmälan via e-post till: petter.boye@lnu.se

EU logo
"Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus" är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av Regionförbundet i Kalmar län i samverkan med bland andra Linnéuniversitetet och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Läs mer under www.rfkl.se/livsmedelsutveckling.