ehälsa
Kalmarsundsveckan

Framtidens hälsa – är du redo för de digitala utmaningarna?

Kom, lyssna och ställ frågor till forskare och politiker.

Ett hållbart arbetsliv med hjälp av den digitaliserade vården? En verklighet som redan är igång – digitaliserad patientmakt i både sjukvårdssystemet och egenvården. Hur möter hälso- och sjukvårdssystemen upp patientens behov/krav på digitala verktyg och kommunikation – ansvar, säkerhet och integritet. En mer proaktiv vård ger bättre hälsa?

Detta är några av de många frågor som diskuteras under panelsamtalet.

Du lyssnar till

  • Göran Petersson, professor, läkare, eHälsoinstitutet
  • Mirjam Ekstedt, professor inom hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
  • Dino Viscovi, universitetslektor inom samhällsstudier, Linnéuniversitetet
  • Christer Jonsson, landstingsråd, Kalmar Län
  • Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Moderator för samtalet är Kerstin Årmann, Linnéuniversitetet.

Arrangör: Linnéuniversitetet/Linnaeus Innovation Design Lab och eHälsoinstitutet
Tid: kl 9.30–11.00
Plats: Rådhuset/Stortorget, Kalmar

Obs! Anmälan görs via mejl till annchristin.bayard@lnu.se

Rådhuset/Stortorget, Kalmar Lägg till i din kalender