Responsive header image

Kan man frysa tiden? Panelsamtal om kulturarv

Plats: Kulturarvscentrum, 17 mars kl. 11:15 – 12:00

Vad är ett kulturarv och vad händer med vår förståelse av det förflutna när vi formar kulturarv?

När Florence Stephens skrev i sitt testamente att Huseby bruk skulle bevaras så som det var på hennes pappas tid, så låste hon tiden och bilden av Huseby bruk vid förra sekelskiftet. Bruket har en månghundraårig historia, men arvet mot framtiden skulle fixeras till Joseph Stephens liv så som Florence mindes det.

Många har liksom Florence försökt frysa tiden och bestämma berättelsen om det förflutna. Hur gör vi det förflutna begripligt idag? Kan anspråken på ett kulturarv hindra en historia som rymmer många motsägelsefulla berättelser och företeelser?

Bodil Petersson, arkeolog vid Linnéuniversitetet som forskar om hur kulturarv kommuniceras, Emelie Wellfelt, historiker vid Stockholms universitet som forskar om materiell kultur och kulturarv i Sydostasien, och Sofie Magnusson, vd på Huseby bruk, samtalar om hur vi förvaltar arvet av det förflutna.

Panelsamtalet arrangeras av Linnéuniversitetets Forskning pågår, som är en seminarieserie för allmänheten, tillsammans med Kulturarvscentrum Småland. Plats: Kulturarvscentrum, Sandvägen 15 i Norremark, Växjö. Buss nr. 5 eller 8 till "Blockvägen".

Forskning pågår drivs av "Huseby i världen", ett projekt som med ett unikt historiskt material knyter Huseby bruk till Indien och det brittiska imperiet. Arbetet sker i samarbete mellan Linnéuniversitetet och Huseby Bruk, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

Varmt välkomna!
Gunnel Cederlöf
Professor i historia och projektledare

Kulturarvscentrum Gunnel Cederlöf Lägg till i din kalender