Installationsföreläsning

Installationsföreläsningar av nya professorer, Kalmar

Varmt välkommen till årets installationsföreläsningar i Kalmar tisdag 15 maj och i Växjö onsdag 16 maj, av de nya professorer som installeras vid Akademisk högtid fredag 18 maj.

Program för Kalmar, tisdag 15 maj

Mingel & tilltugg mellan föreläsningarna

Sal N2007, Norrgård, Norra vägen 49

8.15-9.00
Marie Alricsson
Professor i idrottsvetenskap med naturvetenskaplig inriktning
Fysisk aktivitet en förutsättning för god hälsa – en myt eller sanning?

9.15-10.00
Per Servais
Professor i företagsekonomi med inriktning internationellt företagande
Quick steps? Big steps? Tracing internationalization processes of small and medium sized enterprises

10.15-11.00
Tomi Kallio
Professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap
From Carl von Linné to Henry Mintzberg – the importance of taxonomies in organization studies

11.15-12.00
Marcelo Ketzer
Professor i miljövetenskap
Sustainability challenges in a world dependent of fossil fuels

12.15-13.00
Cornelius Holtorf
Professor i arkeologi och UNESCO Chair on Heritage Futures
Varför behöver UNESCO en framtidsarkeolog?

13.15-14.00
Anders Halling
Professor i allmänmedicin
Kronisk sjukdom och multisjuklighet – utmaningar för primärvården idag och imorgon

Program för Växjö, onsdag 16 maj.

Sal N2007, Norrgård, Norra vägen 49, Kalmar Anders Runesson Lägg till i din kalender