En liten del av Linnéuniversitets samling av Linnélitteratur

Invigning av Linnésamlingen

Linnéuniversitet har nyligen köpt in en samling skrifter av och om Carl von Linné. Så småningom kommer den att utgöra stommen i ett planerat Linnérum på UB, men samlingen har redan anlänt och invigningen sker därför redan i år!

Kort om programmet för invigningen:

Klockan 15.00 den 3 maj startar vi med några inledande ord av bl a rektor Peter Aronsson och samlingens upphovsman, Kjell Petersson.
Ett urval skrifter finns naturligtvis till beskådande, och via ett par av universitetets Linnéforskare kommer vi också att få veta mer om delar av samlingen. 

Välkommen att anmäla dig:

Klicka här för att säga att du kommer!

Om bakgrunden till denna samling av Linneana

Erbjudandet om att få köpa en samling Linnélitteratur kom från Kjell Peterson, f.d. förläggare på Atlantis förlag, som under mer än 40 år samlat skrifter om och av Linnéuniversitetets namne, vetenskapsmannen Carl von Linné. Vid överlämnandet nu i vår omfattar den drygt 300 volymer, vilket motsvarar ungefär 8 hyllmeter.

- I dagsläget äger inte Linneuniversitetet några större samlingar av äldre material, och det är knappast rimligt att vi tar på oss en sådan uppgift menar rektor Peter Aronsson. 
- Däremot kan man mycket väl tänka sig att universitetet införskaffar enstaka mindre samlingar av litteratur som har betydelse i ett historiskt och/eller vetenskapligt sammanhang. Ett referensbibliotek med Linnematerial för forskning och undervisning passar väl in i denna ram, säger Peter Aronsson.

Så vad finns det då för godbitar i denna Linnésamling? Jo bland annat ett 40-tal titlar av Carl von Linne själv (varav flera förstaupplagor) och en nästan komplett serie av de avhandlingar som presenterades under hans presidium i Uppsala. Vidare finns här några skrifter av några av Linnés lärjungar, samt närmare 140 volymer som på något sätt behandlar personen/forskaren Linné och hans livslånga vetenskapliga verksamhet.