fasad
Linnaeus Innovation Design Lab

Invigning av Mötesplats Pukeberg

Välkommen till invigning av Mötesplats Pukeberg den 3 december klockan 15.30–17.00. Här utvecklas och korsas kunskaper och erfarenheter från akademin, kulturen, näringslivet, offentliga myndigheter och det omgivande samhället.

Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Nybro Företagsgrupp, Glasriket AB och fastighetsägaren OG Ohlssons Bygg bjuder in till invigningen av Mötesplats Pukeberg.

Invigningstalarna – tillika initiativtagarna till Mötesplatsen – är några av
kommunens och regionens viktigaste aktörer:

• Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande Nybro
kommun
• Ann-Charlotte Larsson, vicerektor Linnéuniversitetet
• Karin Helmersson, regionråd Region Kalmar län
• Charlotta Ahlqvist, ordförande Nybro Företagsgrupp
• Jenny Ahnegård, OG Ohlsson AB

Om Mötesplats Pukeberg

Linnéuniversitetet har åren 2002–2017 varit en mycket aktiv aktör i Pukeberg, vilket sedan 2016 har utvecklats ytterligare genom att projektet Linnaeus Innovation Design Lab förlagts till Pukeberg. Syftet och målet med projektet är att samverka med det omgivande samhället – med kunskap och forskning som styrkor.

Projektet skapar kontakter och bygger långsiktiga relationer med det omgivande samhället. Exempel på detta arbete kommer att visas upp under invigningen; många framgångsrika aktiviteter, samarbeten och mycket mer har genomförts i Linnéregionen med Linnéuniversitetet som brobyggare.

– Vår ambition med Mötesplats Pukeberg är att skapa en mötesplats för alla som är intresserade av till exempel samverkan, tillväxt, innovation, kunskapsförmedling och nätverkande. Det ska vara en naturlig plats för akademin och regionala aktörer att mötas på, säger Ann-Christin Bayard, projektledare för Linnaeus Innovation Design Lab.

Mötesplats Pukeberg består av kreativa lokaler för både små och stora grupper i en omgivning präglad av historia och kultur, med restaurangen Hos Oss alldeles intill lokalerna.

möteslokal
Konferensrummet i Mötesplats Pukeberg.
Sliperiet i Pukeberg, Nybro Lägg till i din kalender