Kandidatceremoni för Ekonomihögskolan i Kalmar

Torsdagen den 31 maj 2018 är dagen ni alla har längtat efter! Det är dags för Kandidatceremonin för Ekonomihögskolan i Kalmar som äger rum i Romanhallen, Kalmarsalen.

Torsdagen den 31 maj 2018 är dagen ni alla har längtat efter! Det är dags för Kandidatceremonin för Ekonomihögskolan i Kalmar som äger rum i Romanhallen, Kalmarsalen.

Det kommer vara två ceremonier under dagen och vilka klasser som ska vara närvarande vid vilken ceremoni är följande:

Ceremoniomgång 1, Kl. 10:00 - ca 11-30
- Programmet för Inredning och butikskommunikation
- Turismprogrammet
- Music & Event management
- Detaljhandel & Service management
- International students

Ceremoniomgång 2, Kl. 13:30 - ca 15.00
- Fristående Marknadsföring, Fristående Ekonomistyrning och Fristående Organisation
- Ekonomiprogrammet med inriktning redovisning/ekonomistyrning
- Ekonomiprogrammet med inriktning marknadsföring
- Human Resource Management
- Programmet för Internationella affärer

Det kommer även ske fotografering programvis vid Kalmarsalens huvudentré enligt följande tidschema:

08:45 - Programmet för inredning och butikskommunikation
09:00 - Turismprogrammet
09.15 - Music & Event Management
09.30 - Detaljhandel & Service Management

12.00 - Fristående Marknadsföring, Fristående Ekonomistyrning och Fristående Organisation
12:15 - Ekonomiprogrammet med inriktning redovisning/ekonomistyrning
12.30 - Ekonomiprogrammet med inriktning marknadsföring
12.45 - Human Resource Management
13.00 - Programmet för internationella affärer

Klädsel: Finklädsel

Mer information kommer uppdateras löpande här och i Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/134110507416541/

Har ni andra frågor så tveka inte, utan maila till: kandidatceremonikalmar@lnu.se

Varmt välkomna!
Isabelle Lundgren & Emelie Gottfridsson
Ceremonikoordinatorer

Kalmar Salen i Kalmar Helena Mallin Lägg till i din kalender