Mässmingel

Karriärdag Teknik och Stora IT-kompetensdagen

Hösten 2018 går Karriärdag Teknik och Stora IT-kompetensdagen av stapeln på samma datum, den 15 november. Under dagen kommer seminarier, lunchföreläsningar, mässa och cv-granskning att erbjudas. Det kommer också att finnas möjlighet till speed-dating mellan studenter och företag.

Om önskemål finns kan vi förlänga programmet med någon timme för att under eftermiddagen öppna för presentation av idéer till examensarbeten. Vissa studenter har redan kommit igång med att skaffa examensarbeten vid denna tid, medan andra precis börjat processen.

Hör gärna av dig med idéer/frågor från din organisation redan nu!

Anmäl din organisation/ditt företag!

Mer om programmet
och ANMÄLAN STUDENTER (bla för att få lunchmacka) här!

Vi arbetar för en progression med studenternas företagskontakter under utbildningen.

Studenter i åk 1 behöver börja, och årskurs 2 behöver fortsätta med att bygga nätverk för att hitta företag till fallstudier som ingår i kurser i utbildningen. Årskurs 1 och 2 kan behöva sommarjobb eller vara intresserade av uppdrag som studentmedarbetare. Under våren i årskurs 3 skriver studenterna som regel examensarbete och söker därför idéer, om de inte redan är igång. Studenterna är generellt nyfikna på sin kommande arbetsmarknad och behöver få ökad förståelse för vad jobben i branschen kan innebära.

Frågor?
Hör gärna av dig med frågor till Jan Novak, Helena Belfrage eller mejla samverkan.ftk@lnu.se

Missa inte heller vad som pågår under Digitala veckan och konferensen "Den mänskliga sidan av Lean" som har ytterligare aktiviteter samma dag! Vi samarbetar också med GoTech kring dagen.

Linnéuniversitetet, Växjö, hus M och N Helena Belfrage Lägg till i din kalender