Responsive header image

Kriterium - en publiceringskanal för vetenskapliga böcker

Universitetsbiblioteket gästas av Maja Pelling och Lena Larsson från Göteborgs universitet som berättar om Kriterium som är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.

Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, open access.

Läs mer om Kriterium här.

Du kan delta på plats i Kalmar eller Växjö, men även från din egen dator via mötesverktyget Zoom. Varje arrangemang har en unik Zoom-länk, se nedan för aktuell länk.

https://lnu-se.zoom.us/j/691159875

Arrangemanget är öppet för alla anställda och studenter vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan. Du är välkommen att ta med egen fika. Ibland spelar vi in sessionerna via Zoom. Vid dessa tillfällen nämns detta i början av arrangemangen.

Välkommen!

Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö och via Zoom - https://lnu-se.zoom.us/j/691159875 Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender