Bokryggar

Licentiatseminarium i pedagogik: Malin Virtanen

Titel: Förskolans dokumentations- och bedömningspraktik. En diskursanalys av förskollärares gemensamma tal om dokumentation och bedömning
Ämne: pedagogik
Fakultet: fakulteten för samhällsvetenskap
Datum: fredag 15 juni 2018
Plats: V159, Storken, Kalmar
Opponent: Anita Berge, FD och förste amanuens, Universitetet i Stavanger, Norge.
Ordförande och huvudhandledare: professor Peter Karlsudd. 

Doktorandexaminator: docent Stefan Lund

V159, Storken, Kalmar Lägg till i din kalender