gula böcker

Licentiatseminarium i arkeologi: Clara Alfsdotter

Titel: Bad Death at Sandby borg: A Bioarchaeological Analysis of Intergroup Violence and Postmortem Agency of Unburied Corpses
Ämne: arkeologi
Fakultet: fakulteten för konst och humaniora
Datum: onsdag 16 maj 2018
Plats: C305K, Falken, Kalmar
Opponent: Alison Klevnäs, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet
Ordförande: professor Cornelius Holtorf
Huvudhandledare:
professor Anders Högberg

Doktorandexaminator: professor Cornelius Holtorf

Clara Alfsdotter är doktorand i forskarskolan GRASCA.

C305K, Falken, Kalmar Lägg till i din kalender