böcker

Licentiatseminarium i arkeologi: Delia Ní Chíobháin Enqvist

Titel: Digital Maritime Sights: Digital visual documentation and communication in Scandinavian contract maritime archaeology.
Ämne: arkeologi
Fakultet: fakulteten för konst och humaniora
Datum: onsdag 12 september 2018, kl. 13.00
Plats: C305K, Falken, Kalmar
Opponent: Dr Jesse Ransley, arkeologi, University of Southampton
Ordförande: professor Cornelius Holtorf
Huvudhandledare: docent Bodil Petersson
Doktorandexaminator: professor Anders Högberg

Delia Ní Chíobháin Enqvist är doktorand i forskarskolan GRASCA.

C305K, Falken, Kalmar Delia Ní Chíobhaín Enqvist Lägg till i din kalender