Licentiatseminarium i vårdvetenskap: Cecilia Gardsten

Licentiatseminarium i vårdvetenskap: Cecilia Gardsten

Titel: Personcentrerad IKT-tjänst för personer med typ 2- diabetes
Ämne: Vårdvetenskap
Fakultet: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Datum: Onsdagen den 31 januari 2018 kl 13.00
Plats: Sal K1211, hus K2, campus Växjö
Opponent: Professor Stefan Sävenstedt, Luleå universitet
Ordförande: Docent Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet
Handledare: Docent Gunilla Albinsson, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd: Professor Hans Rystedt, Göteborgs universitet, docent Martin Carlsson, Kalmar Landsting, Senior professor Sara Eriksén, Blekinge Tekniska Högskola
Examinator: Docent Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet

Sal K1211, hus K2, campus Växjö Lägg till i din kalender