alt

Lnu:s bibliometriska modell – vad, hur & varför?

Solbritt Andersson från universitetsbiblioteket presenterar Lnu:s bibliometriska modell – bakgrund till modellens införande, vad ger poäng, hur poängen beräknas och hur du som forskare påverkas. Det blir också tid för frågor och diskussion.

Mer information om den bibliometriska modellen och årets inrapportering.

Eftersom vi bjuder på kaffe och frukostfralla ser vi gärna att du anmäler dig om du vill närvara på seminariet.

Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö Mattias Rieloff Lägg till i din kalender