Bild från Make Music Matter 2017
- Heldag

Make Music Matter 2018

Välkommen till ett tvådagarskonvent där du som musiklärare får utveckla din kompetens inom digitala verktyg och entreprenörskap i undervisningen. Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Musiklärarkonventet äger rum på Konserthuset och vid Linnéuniversitetet campus i Växjö. Dessa kompetensutvecklingsdagar bjuder på föreläsningar av forskare som har musikskapande med digitala verktyg som sitt forskningsfält

Andreas Karlsson

På onsdagkvällen håller Andreas Carlsson en inspirationsföreläsning samt presenterar vinnaren av ACE OF BASE-remixtävlingen "Happy nation Re-born". Andreas är producent, låtskrivare, entreprenör samt rådgivare till skolprojektet Make Music Matter. Han driver även Academy of Music and Business i Tingsryd och Vara. På 90-talet lade Andreas tillsammans med Denniz Pop och Max Martin mfl grunden till det s k "svenska musikundret".

Musiklärare kommer att ge tips och råd om hur man kan arbeta med digitala verktyg i sin undervisning. Vidare kommer den digitala musiktjänsten Soundtrap (en del av Spotify) hålla workshops på grundläggande och fördjupad nivå (se anmälan). Dessutom presenteras appar, bl a med den nya tekniken aguemented reality (AR), som skapar helt nya förutsättningar för lärandet såväl i klassrummet som i hemmet.

Under konventet hålls också en paneldebatt där representanter från musikbranschen och skolmyndigheter medverkar. Det kommer också att finnas utrymme för gemensamma diskussioner mellan musiklärare. Konventet erbjuder också kvällsunderhållning med mingel i Växjö konserthus med kortare inspirationsföreläsningar samt konsertuppträdanden med intressanta artister

Musiklärarkonventet arrangeras av Musiklärarutbildningen Linnéuniversitetet.