fraktaler

Ahmed Abdeljawad: Invariance properties for pseudo-differential operators in anisotropic Gelfand-Shilov setting

Välkommen till en föreläsning i seminarieserien i matematik.

Föreläsare/Lecturer

Ahmed Abdeljawad

Titel/Title

Invariance properties for pseudo-differential operators in anisotropic Gelfand-Shilov setting

Sammanfattning/Abstract

Our study based on the generalizations of differential operators called pseudo-differential operators. Point out that in order to get a useful and tractable class of pseudo-differential operators, it is necessary to impose certain conditions on the symbol class representing the operator. Our discussion in this talk is restricted to the Gelfand-Shilov settings, where the symbols admit anisotropic exponential growth at infnity. We shall show that certain pseudo-differential operators are invariant under the chosen representation or quantization.

Seminarieserien

Seminariet är en del av den seminarieserie som forskningsämnet matematik arrangerar regelbundet, med såväl inbjudna som egna forskare. Här kan du se hela seminarieserien.

Rum D1172, hus D, Växjö Joachim Toft Lägg till i din kalender