fraktaler

Anatoly N Kochubei: On the p-adic Navier-Stokes equation

Välkommen till en föreläsning i seminarieserien i matematik.

Föreläsare/Lecturer

Anatoly N Kochubei, Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine

Titel/Title

On the p-adic Navier-Stokes equation

Sammanfattning/Abstract

We prove the local solvability of the p-adic analog of the Navier-Stokes equation. This equation (A. Khrennikov et al, 2017) describes, within the p-adic model of porous medium, the flow of a fluid in capillaries.

Our method is based on a result by von Wahl who found sufficient conditions of local solvability of the Cauchy problem for the abstract nonlinear parabolic equation. As a tool, we develop L^q-theory of the Vladimirov p-adic fractional differentiation operator. (A joint work with A. Khrennikov.)

Seminarieserien

Seminariet är en del av den seminarieserie som forskningsämnet matematik arrangerar regelbundet, med såväl inbjudna som egna forskare. Här kan du se hela seminarieserien.

Rum D1172, hus D, Växjö Joachim Toft Lägg till i din kalender