fraktaler

Bo Wu: The 2-adic derivatives and fractal dimension of Takagi-like function on 2-series field

Välkommen till en föreläsning i seminarieserien i matematik.

Föreläsare/Lecturer

Bo Wu

Titel/Title

The 2-adic derivatives and fractal dimension of Takagi-like function on 2-series field

Sammanfattning/Abstract

In this talk, we consider a Takagi-like function on p-series local field and give its p-adic derivatives by applying the Vladimirov operator. The p-adic derivatives of Takagi-like function with order 0 < α < 1 exist and show some fractal feature. Fur- thermore, both box dimension and Hausdorff dimension of the graph of its derivatives are obtained and equal to 1 + α.

Seminarieserien

Seminariet är en del av den seminarieserie som forskningsämnet matematik arrangerar regelbundet, med såväl inbjudna som egna forskare. Här kan du se hela seminarieserien.

Rum D1172, hus D, Växjö Joachim Toft Lägg till i din kalender