Uggla
- Heldag

Nationella lika villkorskonferensen 2018

Varmt välkomna till den nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor 2018 som arrangeras av Linnéuniversitetet den 22-23 november 2018 i Växjö.

Akademin står inför stora utmaningar att integrera lika villkors- och jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och i alla beslut i verksamheterna. Syftet med årets konferens ä ratt lägga fokus på integrering av jämställdhetsperspektivet och det praktiska arbete som sker i svenska lärosäten. Konferensens mål är därmed att skapa förutsättningar för arbetet att nå de jämställdhets- politiskamålen och diskrimineringslagen genom praktiska exempel och inspiration till arbete.

Mer information om konferensen finner du på konferensens webbplats.

- Heldag Växjö Emma Ebintra Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender