istappar
Näringslivslunch med Linnaeus Innovation Design Lab

Natur i förändring – från istid till drönare

Välkommen till näringslivslunch i Pukeberg med Linnaeus Innovation Design Lab. Harald Säll, skogsägare, lärare och forskare, bjuder på en resa från istid till drönare i skogens värld.

Välkommen till näringslivslunch

Harald Säll är en drivande och engagerad lärare och forskare inom ämnet skog och trä vid Linnéuniversitetet. Som utbildad jägmästare, med många års erfarenhet från näringslivet och som chef för en skoglig forskningsstation, brinner Harald för ett hållbart skogsbruk.

Den egna skogsfastigheten ger mycket inspiration till samverkan med andra, och även att se möjligheter att dra nytta av modern teknik.

Datum: fredag den 30 november
Tid: 12.00–13.30
Plats: Restaurang Hos Oss, Pukeberg, Nybro
Kostnad för lunchen: 100 kronor
Anmälan: till Ann-Christin Bayard, annchristin.bayard@lnu.se, 073-093 14 59

Restaurang Hos Oss, Pukeberg, Nybro Ann-Christin Bayard Lägg till i din kalender