Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Temadag om "Bygga svenska" med Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Den 6 mars 2019 kommer Nätverket för svenska och ämnesspråk att ha en temadag utifrån bedömningsmaterialet "Bygga svenska – material för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling".

Dagen är fylld med workshops och interaktiva aktiviteter för att antingen lära känna materialet, eller för fördjupning. Föreläsare och workshop-ledare för träffen är Karin Rehman, doktorand vid Linnéuniversitetet. Karin har tidigare undervisat i svenska som andraspråk vid språkintroduktion och på nationella gymnasieprogram och som undervisningsråd vid Skolverket med ansvar för frågor kring nyanlända elever.

Program för dagen

  • 9.00 Registrering och fika
  • 9.30 Introduktion och allmän info
  • 10.00 Bygga svenska: Workshop i ämnesgrupper
  • 11.50 Lunch
  • 12.50 Bygga svenska: Workshop i ämnesgrupper
  • 14.20 Fika
  • 14.40 Bygga svenska: Workshop i grupper utifrån uppdrag
  • 16.00 Slut

 

Är du intresserad av att vara med eller få mer information? Mejla till svenska.spraket@lnu.se