Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Temadag om "Bygga svenska" med Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Den 6 mars 2019 kommer Nätverket för svenska och ämnesspråk att ha en temadag utifrån bedömningsmaterialet Bygga svenska. Föreläsare och workshop-ledare för träffen är Karin Rehman. Karin har tidigare undervisat i svenska som andraspråk, vid språkintroduktion och nationella program och arbetar nu som undervisningsråd vid Skolverket, med ansvar för frågor kring nyanlända elever.

Mer information kommer. Besök gärna Skolverkets hemsida för att läsa mer om bedömningsmaterialet Bygga svenska

Linnéuniveristetet i Växjö Desirée Fristedt Lägg till i din kalender