Studenter framför UB Kalmar

Nya (läraravlastande) personalkategorier i skolan – Vad säger forskningen?

Linnéuniversitetets forskningsmiljö Lärares arbete och Regionalt utvecklingscentrum hälsar dig välkommen till ett öppet seminarium.

Tid: Fredag 14 december, 13.00-15.00

Plats: Kalmar, Hörsalen, Falken, Nygatan 18b

Sveriges skolor lider av brist på utbildade lärare samtidigt som trycket på lärare är högt. För att mildra effekterna av lärarbristen och den höga arbetsbelastningen har nya tjänster inrättats som ska överta delar av lärarnas praktiska, administrativa och sociala arbetsuppgifter, så att lärarna kan fokusera på kärnuppgiften – undervisning. I ett flertal skolor jobbar nu till exempel ”lärarassistenter”, ”heltidsmentorer”, ”klassmentorer”, ”skolresurser” och ”elevkoordinatorer”. Många skolor och kommuner är emellertid osäkra på om de ska inrätta nya befattningar för arbete i skola. Man frågar sig till exempel: Vilken utbildning ska de nya yrkeskategorierna ha? Vad ska de göra? Hur förhåller sig det till vad andra yrkesgrupper på skolan gör? Hur påverkar det elevernas lärande? Hur kan man vara säker på att det leder till avlastning för lärare?

Forskningen om avlastande tjänster är minst sagt sparsam. Tre svenska studier har dock påbörjats:

  • Linnéuniversitetet har genomfört en kartläggning av fenomenet och studerar dessutom de processer som uppstår när heltidsmentorer och skolresurser anställts vid skolor samt effekter av anställningarna.

Forskningsledare: Per Lindqvist, professor i pedagogik

  • Malmö stad genomför följeforskning vid skolor där lärarassistenter och elevkoordinatorer fått anställning.

Forskningsledare: Jonas Sjölander, docent i historia

  • Umeå universitet studerar avlastningseffekter på skolor där klassmentorer introducerats.

Forskningsledare: Maria Nordin, docent i psykologi

Seminariet inleds med att representanter för de tre ovan nämnda forskargrupperna presenterar resultat från sina studier. Därefter avslutas seminariet med en frågestund.

Varmt välkomna!

Kalmar, Hörsalen, Falken, Nygatan 18b Lägg till i din kalender