Responsive header image

Publicera open access utan avgift – en guide till förbetalda publiceringsavgifter

Välkommen att ta del av information om de nationella avtal som ger rätt till kostnadsfri open access-publicering med Springer och Taylor & Francis, och om de rabatterade publiceringsavgifter som forskare vid Linnéuniversitetet är berättigade till. Vi informerar även om Linnéuniversitetets nyinrättade publiceringspott för open access-publicering.

Allt fler forskningsfinansiärer och politiska beslutsfattare kräver idag att forskningresultat ska publiceras med öppen tillgång (open access). För att möta denna efterfrågan har de flesta förlag kommit att erbjuda ett antal olika publiceringsmodeller. Det rör sig om publicering i open access-tidskrifter (gold open access) eller publicering i traditionella tidskrifter där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga (hybridtidskrifter). I båda modellerna tas en avgift (article processing charge - APC) ut för att bekosta publiceringen.

För att påskynda övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem har olika nationella avtal träffats med förlagen. Det kan exempelvis handla om rabatter på publiceringsavgifter eller så rör det sig om så kallade offset-avtal. Offset-avtalen innebär att lärosätens prenumerationskostnader ska minska i takt med att publiceringsavgifterna ökar, dvs. att en ny kostnad balanseras av att en annan minskar.

Ted Gunnarsson från universitetsbiblioteket berättar om offset-avtalen med Springer och Taylor & Francis, samt övriga avtal som Linnéuniversitetet har tillgång till. Under seminariet kommer vi även ge information om Linnéuniversitetets nyinrättade publiceringspott för open access-publicering.

Det blir också tid för frågor och diskussion.

Du kan delta på plats i Kalmar eller Växjö, men även från din egen dator via mötesverktyget Zoom. Varje arrangemang har en unik Zoom-länk, se nedan för aktuell länk.

https://lnu-se.zoom.us/j/736458715

Arrangemanget är öppet för alla anställda och studenter vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan. Du är välkommen att ta med egen fika. Ibland spelar vi in sessionerna via Zoom. Vid dessa tillfällen nämns detta i början av arrangemangen.

Välkommen!

Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö och via Zoom - https://lnu-se.zoom.us/j/736458715 Lägg till i din kalender