alt

Publicera open access utan avgift - en guide till förbetalda publiceringsavgifter

Allt fler forskningsfinansiärer och politiska beslutsfattare kräver idag att forskningresultat ska publiceras med öppen tillgång (open access). För att möta denna efterfrågan har de flesta förlag kommit att erbjuda ett antal olika publiceringsmodeller. Det rör sig om publicering i open access-tidskrifter (gold open access) eller publicering i traditionella tidskrifter där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga (hybridtidskrifter). I båda modellerna tas en avgift (article processing charge - APC) ut för att bekosta publiceringen.

För att påskynda övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem har olika nationella avtal träffats med förlagen. Det kan exempelvis handla om rabatter på publiceringsavgifter eller så rör det sig om så kallade offset-avtal. Offset-avtalen innebär att lärosätens prenumerationskostnader ska minska i takt med att publiceringsavgifterna ökar, dvs. att en ny kostnad balanseras av att en annan minskar.

Ted Gunnarsson från Universitetsbiblioteket berättar om offset-avtalen med Springer och Taylor & Francis, samt de rabatterade publiceringsavgifter som forskare vid Linnéuniversitetet är berättigade till.

Det blir också tid för frågor och diskussion.

Eftersom vi bjuder på kaffe och frukostfralla ser vi gärna att du anmäler dig om du vill närvara på seminariet.

English version will be Wednesday June13. More information and link to registration will be available in the beginning of June. Do save the date if you are interested!

Universitetsbiblioteket: UB296A i Kalmar och Babel i Växjö Mattias Rieloff Lägg till i din kalender